Registrering av nye kontoret stoppet

Pga problemer med filtrering i registreringsprosessen til tross for Captcha ser jeg meg nødt til å midlertidig stoppe registrering av nye kontoret til siden. Det jobbes med et nytt system som bør gi bedre beskyttelse mot spam registreringer etc.

Til nå er det i snitt blitt registrert ca 15 spam kontoer daglig på siden til tross for sikkerhetstiltak.